Bilder - kvalitet, oppløsning og gjengivelse

Et godt bilde forteller "mer enn tusen ord"! 
Ordtaket er utvilsomt inne på noe, men dette forutsetter gjerne at den tekniske kvaliteten på bildet er bra.
Om bildet er et virkelig blinkskudd, og den foto-tekniske kvaliteten er litt ymse, kan vi likevel hente fram det optimale med bildejustering eller retusj/sammenkopiering.

Ta gjerne kontakt for å avklare muligheter - eller send bilder for gjennomgang og vurdering!