EXPO Consult har siden 1990....

...betjent næringslivet lokalt og regionalt. Opprinnelig var hovedfokus på messer og utstillinger, med bygging av stands og dekorasjon av disse. Etterhvert ble det stadig større fokus på storformat-print og foliedekor, og pr dags dato er dette hovedgesjeften.

Begrepet "EXPO" relateres nok også mest til messer og utstillinger, noe som også var basis for tidligere drift. Nå er fokus "EXPOnering" (å vise fram), og kunsten å profilere seg via ulike former for reklame, dekor mm.
 
Svein Tangen Refsum startet bedriften for over tyve år siden. Pr 1/8-2013 ble bedriften - med navn, produksjonsutstyr, kunder, lokaler mm. - overtatt av Esten Gressli, og drives videre i samme "spirit".

EXPO Consult - alt innen skilt, dekor og storformatprint!